Skip to main content
Magyarországi Képviselete logo
Magyarországi Képviselete

Európai helyreállítási terv

Mi teszi indokolttá a helyreállítási tervet?

Gazdasági növekedés az EU-ban
A tagállamok gazdasági növekedésére vonatkozó bizottsági előrejelzés (2021. ősz)

Európa és Magyarország gazdasági érdekei szempontjából létfontosságú, hogy az EU mielőbb talpra álljon a Covid19-világjárvány gazdasági, pénzügyi és társadalmi hatásai által kiváltott nehéz helyzetből.

Magyarországon a bruttó hazai termék 2020-ban 4,7%-kal esett vissza, amit előrejelzéseink szerint 2021-ben 7,4 %-os növekedés követhet. Ez a növekedési ütem jóval meghaladja a 2021-re előre jelzett 5 %-os átlagos uniós növekedési rátát, és egyben a negyedik legmagasabb az EU-ban. A költségvetési ösztönzők fenntartásának köszönhetően a gazdasági növekedés 2022-ben várhatóan erőteljes marad és 5,4 %-ot is elérhet. A növekedés 2023-ban várhatóan 3,2 %-ra mérséklődik.

A Bizottság 2021. őszi gazdasági előrejelzéséről szóló sajtóközlemény

A Bizottság 2021. őszi gazdasági előrejelzése részletesen

A Bizottság 2021. őszi gazdasági előrejelzésének fontosabb számai

Magyarország

2021

2022

2023

Bruttó hazai termék (változás előző évhez képest)

7,4 %

5,4 %

3,2 %

Infláció (változás előző évhez képest)

5,1 %

4,8 %

3,4 %

Mit tartalmaz Magyarország helyreállítási és alkalmazkodási terve?

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz való hozzáférés érdekében minden uniós tagállam nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési/ellenállóképességi tervet nyújt be. A tervekben a kiadások legalább 37 %-át éghajlatvédelmi, 20 %-át pedig digitális beruházásokra és reformokra fordítják, amelyeket 2026-ig végre kell hajtani.

Magyarország 2021.májusában nyújtotta be helyreállítási és ellenállóképességi tervét a Bizottságnak. Magyarország összesen 7 milliárd eurót (2500 milliárd Forintot) vissza nem térítendő támogatást igényel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) keretében, és nem nyújtott be RRF-hitel iránti kérelmet.  

A terv kilenc komponensből áll:

  • demográfia és köznevelés
  • magasan képzett, versenyképes munkaerő
  • felzárkózó települések
  • vízgazdálkodás
  • fenntartható zöld közlekedés
  • energia – zöld átállás
  • átállás a körforgásos gazdaságra
  • egészségügy
  • horizontális intézkedések

A terv reformokat és beruházásokat tartalmaz, amelyek a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz teljes élettartamát végig kísérik 2026-ig.

Magyarország helyreállítási és alkalmazkodási terve

A Bizottság a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendeletben meghatározott kritériumok alapján értékeli a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervet. A Bizottság és a magyar hatóságok konstruktívan dolgoznak együtt, hogy a magyar terv megfeleljen a rendelet célkitűzéseinek és követelményeinek.

Mit tartalmaz az uniós helyreállítási terv?

Next Generation EU

2020 decemberében valamennyi uniós ország vezetője, az Európai Parlament valamint az Európai Bizottság megállapodtak a Covid19-világjárvány okozta gazdasági és társadalmi károk helyreállítását célzó helyreállítási tervről.

Az EU hosszú távú költségvetésén és az átmeneti NextGenerationEU eszközön keresztül összesen mintegy 2000 milliárd euró (folyó árakon) segíti majd egy zöldebb, digitálisabb és ellenállóbb Európa kiépítését.

A Covid19 járvány és annak hatásai miatt megnövelt hosszú távú uniós költségvetés biztosítja, hogy az európai helyreállítási terv több mint 50 %-át korszerűsítésre fordítsák. E modernizációt szolgálja a kutatás és innováció, éghajlatvédelmi és digitális átállás, valamint a helyreállítás és ellenállóképesség növelésének támogatása.

Ez az előremutató csomag – az európai zöld megállapodással összhangban – küzdeni fog az éghajlatváltozás ellen. Az uniós költségvetés 30 %-át erre a célkitűzésre fordítják. Különös figyelmet kap a biológiai sokféleség védelme is.

A NextGenerationEU további 807 milliárd eurót biztosít, amelyből megközelítőleg 724 milliárd euró (folyó árakon) a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközön keresztül kerül folyósításra hitel és vissza nem térítendő támogatás formájában az uniós országok által végrehajtott strukturális reformok és beruházások támogatására. Az Európai Bizottság egy új technikai támogatási eszközt is bevezetett annak érdekében, hogy testre szabott szakértelmet biztosítson az uniós országok számára a reformok megtervezéséhez, illetve végrehajtásához.

A gazdaságpolitikák koordinálásának és nyomon követésének keretét képező európai szemeszter szintén kiigazításra került, mivel szorosan kapcsolódik a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz, amely biztosítani fogja, hogy a strukturális reformok az egyes országok helyreállításának szerves részét képezzék.

Részletesen az európai helyreállítási tervről

NextGenerationEU

A 2021. évi európai szemeszter

Európai zöld megállapodás

Finanszírozási lehetőségek

 

Kapcsolódó tájékoztatók

Tájékoztató |

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az Európai Bizottság átdolgozta és kiegészítette a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó uniós költségvetés tervezetét. A május 27-én bemutatott tervezet két elemből áll: egyrészt a korábbi javaslathoz képest kismértékben módosított,