Ugrás a fő tartalomra
Magyarországi Képviselete

Ön magyar állampolgárként – az EU többi tagországának állampolgáraihoz hasonlóan – egyben az EU polgára is. Uniós polgárként számos fontos uniós jog illeti meg, köztük a szabad mozgás joga. Ez azt jelenti, hogy szabadon költözhet másik uniós tagországba, ott munkát vállalhat, tanulmányokat folytathat, sőt, nyugdíjasként akár le is telepedhet.

Ha pedig olyan nem uniós országba utazik, ahol Magyarország nem rendelkezik diplomáciai képviselettel, Ön bármely más uniós ország helyi nagykövetségétől vagy konzulátusától segítséget és védelmet kérhet.

Az Ön jogai az EU-ban

Ismerje meg jogait!

Méltóság, egyenlőség, szolidaritás, a polgárokat megillető jogok és szabadságok, igazságszolgáltatás

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

A Charta teljes szövege és alkalmazási köre, valamint a Charta és a nemzetközi jog kapcsolata

Uniós polgárok mobilitása

Utazás és autóvezetés az EU-ban, öröklés az Unión belül, konzuli védelem az EU-n kívül

Hogyan jelenthetem be, ha megsértették a jogaimat?

Panasz benyújtása az illetékes nemzeti hatósághoz, kormányzathoz vagy bírósághoz, illetve szakosodott emberi jogi szervezethez

A visszaélést bejelentők védelme

Az Európai Bizottság kezdeményezései az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméért