Skip to main content
Magyarországi Képviselete logo
Magyarországi Képviselete

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének tevékenysége

Képviseletünk épülete

Megbízatása keretében az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete a következő feladatokat látja el:

  • Segíti az elnököt és a Bizottság egészét a Magyarországgal folytatott kapcsolattartás és kommunikáció során.
  • Előmozdítja, hogy folyamatos politikai párbeszéd valósuljon meg a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal, parlamentekkel és szociális partnerekkel, más érdekelt felekkel, valamint a tudományos élet és a civil társadalom szereplőivel. Előkészíti és segít lebonyolítani a biztosi testület tagjainak, a Bizottság és – adott esetben – az Európai Külügyi Szolgálat vezető tisztviselőinek magyarországi látogatásait.
  • Eljuttatja a Bizottság üzeneteit a magyar polgárokhoz, uniós témájú tartalmakat tesz közzé a közösségimédia-felületeken, közvetíti a média felé az Európai Unióval kapcsolatos híreket, közvetlen kapcsolatot tart fenn az országos, regionális és helyi médiaorgánumokkal, és sajtó- és médiaszolgáltatásokat kínál a számukra.
  • Aktív kapcsolatot ápol a polgárokkal, a tudományos körökkel, a civil társadalommal, a szociális partnerekkel és más érdekelt felekkel, és olyan tevékenységeket szervez számukra – többek között az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében – az uniós prioritások és szakpolitikák témájában, melyek révén tájékoztatja őket, véleményt cserél velük és bevonja őket az együttgondolkodás folyamatába.
  • Országspecifikus ismeretekkel, elemzésekkel és tanácsokkal látja el az elnököt és a Bizottságot a magyarországi politikai, gazdasági és társadalmi fejleményekkel kapcsolatban azzal a céllal, hogy hasznos információkkal segítse az uniós szakpolitikai döntéshozatalt és az EU politikai kommunikációját.

A képviseletek munkáját a Europe Direct központok tevékenysége egészíti ki, amelyek Unió-szerte információkat és üzeneteket közvetítenek a polgárok felé regionális és helyi szinten.

A Bizottság az EU mind a 27 tagállamának fővárosában működtet képviseletet, Barcelonában, Bonnban, Marseille-ben, Münchenben és Wrocławban pedig regionális irodát is nyitott. Ezek szorosan együttműködnek az Európai Parlament tagállami kapcsolattartó irodáival.

A Képviselet honlapjáról

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének honlapján a Bizottság széles tartalomválasztékot kínál magyar nyelven a látogatóknak, mely többek között a következőket foglalja magában:

  • tájékoztatás a magyarországi nyilvános rendezvényekről;
  • hírek és információk a legfontosabb uniós programokról és szakpolitikákról, valamint a szakpolitikák magyarországi megvalósításáról;
  • hozzáférés a Bizottság magyarországi sajtórészlegéhez, közösségimédia-csatornáihoz, hírleveleihez és tájékoztató értesítéseihez; 
  • információk arról, hogyan lehet kapcsolatba lépni és együttműködni az EU-val helyi, illetve uniós szinten;
  • linkek, melyek más hasznos uniós szintű információkat közreadó oldalakhoz vezetnek, ahol a látogató a vállalkozástámogatás, a finanszírozási és pályázati lehetőségek és más témák mellett arról is tájékozódhat, hogyan lehet munkát vállalni és letelepedni az EU más tagországaiban.

Kapcsolódó linkek

Uniós események Magyarországon 

Legfrissebb uniós hírek 

Magyarország számára kiemelt fontosságú uniós szakpolitikák

Kapcsolatfelvétel az EU-val Magyarországon