Skip to main content
Az Európai Bizottság logója
Magyarországi Képviselete

Közbeszerzési felhívások és szerződések

Az Európai Bizottság két típusú közbeszerzési hirdetményt tesz közzé központilag, az EU online közbeszerzési portálján (Tenders Electronic Daily –TED):

  • az uniós tagállamok és tagjelölt országok, az Európai Gazdasági Térséghez (EGT) tartozó országok, valamint Svájc nyílt ajánlati felhívásait: építési beruházásra, árubeszerzésre, szolgáltatásnyújtásra, illetve közüzemi szolgáltatások beszerzésére irányuló eljárásokat megindító hirdetményeket;
  • az EU intézményeinek, szerveinek és ügynökségeinek nyílt ajánlati felhívásait: építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló eljárásokat megindító hirdetményeket, részvételi szándék kifejezésére való felhívásokat, valamint a szerződő felek éves jegyzékét.

Európai közbeszerzések(TED)

Az uniós intézmények, szervek és ügynökségek ajánlati felhívásai (TED eTendering)

További felhívások a pályázati és közbeszerzési lehetőségek portálján (SEDIA)

 

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének várható ajánlati felhívásai

 

Európai közbeszerzési szabályok  
Információk az uniós közbeszerzési eljárások típusairól és a vonatkozó szabályokról, az EU-ban közzétett felhívások kapcsán történő ajánlattételről és a jogorvoslati lehetőségekről