Ugrás a fő tartalomra
Magyarországi Képviselete
Sajtócikk2022. december 22.Olvasási idő: 5 perc

Uniós kohéziós politika 2021–2027: A Bizottság elfogadta a Magyarországgal kötött partnerségi megállapodást

illusztráció

A Bizottság a mai napon elfogadta a Magyarországgal kötött partnerségi megállapodást, amely részletes ütemtervet tartalmaz Magyarország közigazgatási kapacitásának javítására, valamint a közbeszerzések átláthatóságával, a közbeszerzési versennyel, a korrupció megelőzésével, felderítésével és korrekciójával, a csalással és az összeférhetetlenséggel, illetve a kohéziós politikai finanszírozás kedvezményezettjeinek és azok partnereinek kapacitásépítésével kapcsolatos kihívások kezelésére. Az ütemterv szorosan kapcsolódik a helyreállítási és rezilienciaépítési tervhez és a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló folyamathoz.

A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó, összesen közel 22 milliárd euró értékű megállapodás segíteni fogja az országot az olyan közös uniós prioritások végrehajtásában, mint a kiegyensúlyozott területfejlesztés és a méltányos éghajlati és digitális átállás, miközben támogatja az innovatív és inkluzív szociális piacgazdaságot.

Példák a megállapodás által érintett uniós támogatások felhasználására:

  • Méltányos éghajlatvédelmi átállás és tiszta környezet: összesen 6,7 milliárd euró a köz- és magánépületek energiahatékonyságát javító és a megújuló forrásokból előállított energia termelését fokozó beruházásokra.
  • Az Igazságos Átmenet Alapból (IÁA) több mint 250 millió euró fogja támogatni a szén és a lignittüzelésű Mátrai Erőmű fokozatos kivonása által leginkább érintett régiókat. 
  • A gazdasági versenyképesség fellendítése: 4,3 milliárd euró az ország intelligens gazdasági átalakulására és a regionális IKT-összekapcsoltságra; a kutatási és innovációs teljesítmény javítása érdekében 1,5 milliárd eurót ruháznak be infrastruktúrába és a legkorszerűbb kutatási berendezésekbe; 670 millió euró a kkv-k digitális átalakulására és innovációjára; 1,7 milliárd euró az ország közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítésére.
  • A munkaerőpiac, a minőségi oktatás és a hátrányos helyzetű csoportok támogatása: 5,3 milliárd euró támogatja a munkaerőpiacot, a minőségi oktatáshoz való hozzáférést és a hátrányos helyzetű csoportok, köztük a romák integrációját; közel 1,8 milliárd euró jut a minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítására az egész országban, biztosítva a nélkülözhetetlen forrásokat a tanári hivatás vonzóbbá tételéhez; a legfiatalabb kortól kezdve egész életen át tartó tanulási programok révén jobb lehetőségekhez jutnak a hátrányos helyzetű gyermekek; javulni fognak a szegregált területeken élők lakhatási, élet- és egészségügyi körülményei.

Magyarország partnerségi megállapodása a Bizottság által a tagállamokkal kötött 27 partnerségi megállapodás sorában az utolsó.

Feljogosító feltételek

A kohéziós politikai és belügyi programok végrehajtásához a tagállamoknak meg kell felelniük a feljogosító feltételeknek. Ezek olyan előfeltételek, amelyeket a tagállamoknak teljesíteniük kell az alapok hatékony és eredményes végrehajtása érdekében. Az Alapjogi Chartával kapcsolatos feljogosító feltétel megköveteli, hogy valamennyi tagállam hatékony mechanizmusokat vezessen be annak biztosítására, hogy a programok végrehajtása megfeleljen a Chartának.

A Bizottság úgy véli, hogy Magyarország elkötelezett az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos hiányosságok orvoslása mellett, mivel a Magyarország által benyújtott helyreállítási és rezilienciaépítési terv az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítését célzó reformokat tartalmaz. Ezért az Alapjogi Chartával kapcsolatos horizontális feljogosító feltétel csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha Magyarország meghozta az igazságszolgáltatással kapcsolatos azon intézkedéseket, amelyekre az ország helyreállítási és rezilienciaépítési terve keretében kötelezettséget vállalt.

A Bizottság úgy véli, hogy Magyarország úgynevezett gyermekvédelmi törvényének rendelkezései, valamint a tudományos élet szabadságát és a menedékjogot érintő súlyos kockázatok konkrét és közvetlen hatást gyakorolnak a Chartának való megfelelésre három kohéziós program és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap egyes specifikus célkitűzéseinek végrehajtása során. Ezen okok miatt Magyarország e programok vonatkozó részei tekintetében jelenleg nem teljesíti az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt horizontális feljogosító feltételt. A Bizottság nyitott a további párbeszédre Magyarországgal, és készen áll a szoros együttműködésre.

A kohéziós és belügyi alapokra alkalmazandó szabályok, azaz a közös rendelkezésekről szóló rendelet értelmében a feljogosító feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a Bizottság nem térítheti vissza az érintett kiadásokat, a technikai segítségnyújtás és a feljogosító feltételek teljesítése céljából benyújtott kiadások kivételével. Az alkalmazandó szabályokkal összhangban valamely feljogosító feltételnek való megfelelés elmulasztása nem vonja maga után az előfinanszírozás kifizetésének felfüggesztését.

További információk:

Leírás

Közzététel dátuma
2022. december 22.