Ugrás a fő tartalomra
Magyarországi Képviselete

További európai uniós intézmények és irodák Magyarországon

Az Európai Bizottság képviseletén és az általa közvetlenül támogatott EU-központokon kívül számos más európai uniós intézményi képviselet, valamint uniós és kormányzati tájékoztató illetve tanácsadó szolgálat működik Magyarországon.

Európai Parlament

Az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája

Az Európai Parlament valamennyi uniós tagállam fővárosában – így Budapesten is – működtet kapcsolattartó irodát, amelynek feladata a lakosság, illetve a sajtó legszélesebb körű tájékoztatása. Ez a felmerülő kérdések megválaszolásán túl az Európai Parlamentről szóló tájékoztató anyagok terjesztését, szemináriumok, oktatási programok, vitafórumok és találkozók szervezését, illetve igény esetén az európai parlamenti képviselőkkel történő kapcsolatfelvételt is jelenti. Az irodák kapcsolatot tartanak az országos és helyi hatóságokkal, a sajtó munkatársaival, illetve a civil társadalom képviselőivel. Ezen kívül tájékoztatják az Európai Parlament brüsszeli központját a hazánkban zajló eseményekről, illetve a magyarok Európai Parlamentről alkotott véleményéről, kéréseiről, beadványairól.

Magyarországi székhelyű európai uniós intézetek, ügynökségek

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

A budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) a gyorsabb gazdasági növekedést célzó uniós stratégia egyik eszköze. Az EIT elsődleges célja, hogy a legmagasabb színvonalú felsőoktatási, kutatási és fejlesztési tevékenységek összekapcsolásával hozzájáruljon az EU és a tagállamok innovációs képességének fejlesztéséhez – kiegészítve ezzel a meglevő uniós és nemzeti politikákat. Az EIT az Európa különböző országaiban lévő egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok partnerségén alapuló hálózatok létrehozását kezdeményezi és támogatja.

 

Európai Rendőrakadémia (CEPOL)

A CEPOL székhelye Budapesten található. Az uniós ügynökségként működő Európai Rendőrakadémia képzési és tanulási lehetőségeket kínál magas rangú rendőrségi tisztviselőknek az Európai Unió és polgárai biztonsága szempontjából lényeges témákban. A különböző képzések az irányítástól kezdve a bűnüldözési módszereken és a gazdasági bűncselekményeken át az uniós együttműködésig számos területet érintenek. A CEPOL tevékenységei elősegítik az ismeretek és a bevált gyakorlatok megosztását, továbbá hozzájárulnak a közös európai bűnüldözési kultúra kialakításához.

Európa a hétköznapokban

Eures – Európai Foglalkoztatási Szolgálat

Információs és tanácsadó hálózat az európai munkaerőpiacon. Az EURES az Európai Gazdasági Térség tagállamai, valamint Svájc foglalkoztatási szolgálataiból álló hálózat, amelynek célja az országok közötti munkaerő-áramlás elősegítése. Ennek megfelelően egyik fő feladata az információnyújtás és tanácsadás az európai munkaerőpiacon elhelyezkedni szándékozó álláskeresők számára, valamint olyan munkáltatók részére, akik más országból érkező munkavállalókat szeretnének alkalmazni. Az EURES európai honlapján megtalálhatóak a tagállamok szabadon megpályázható és betölthető álláshelyei.

A hazai EURES-tanácsadók a kormányhivatalok képzett és segítőkész munkatársai, akik megfelelő tájékoztatást adnak a biztonságos külföldi munkavállalással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, az egyes országok munkaerő piaci helyzetéről, az uniós álláslehetőségekről, a tagállamok élet- és munkakörülményeiről, foglalkoztatási szabályairól, társadalombiztosítási és adózási rendszeréről.

Az EURES Magyarország hálózat weboldalán a hazai EURES-tanácsadók elérhetősége mellett gyakorlati információkat kínál magyar nyelven az álláskeresők és munkáltatók számára. Az EURES összes szolgáltatása mindenki számára hozzáférhető és ingyenes.

 

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarországon

Az Európai Unió tagállamaiban, valamint az Egyesült Királyságban, Izlandon és Norvégiában működnek a nemzeti Európai Fogyasztói Központok (European Consumer Centre, ECC), amelyek együtt alkotják az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát (ECC-NET).

A hálózat hazai tagjaként az Európai Fogyasztói Központ a külföldi vásárlásokkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos jogaikról, hazai és uniós fogyasztóvédelmi kérdésekről tájékoztatja a fogyasztókat, valamint ingyenes jogi és szakmai segítséget nyújt részükre a másik EU-s tagállamban, továbbá az Egyesült Királyságban, Izlandon és Norvégiában honos külföldi vállalkozásokkal szembeni határon átnyúló fogyasztói panaszaik rendezéséhez.

 

SOLVIT – A belső pici problémák gyors és díjmentes megoldása

A SOLVIT cégek vagy polgárok más tagállamok nemzeti hatóságaival szemben felmerült vitáinak megoldásában segít. A SOLVIT a belső piaci jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából fakadó problémákat kezeli, és magánszemélyek valamint vállalkozások részére egyaránt díjmentes segítséget nyújt. A SOLVIT nem foglalkozhat bírósági eljárás tárgyát képező ügyekkel, üzletfelek közötti vitákkal, illetve fogyasztók és vállalkozások között felmerülő problémákkal sem.

A magyar Solvit-központot az Igazságügyi Minisztérium EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztálya működteti.

 

Központi Statiszikai Hivatal – együttműködésben az Eurostattal

A Központi Statisztikai Hivatal, együttműködésben az Európai Unió statisztikai hivatalával, az Eurostattal, az alábbi ingyenes szolgáltatásokat nyújtja az érdeklődőknek magyar és angol nyelven:

  • segít megtalálni az Eurostat honlapján az EU-ra és tagállamaira vonatkozó adatokat, módszertani információkat;
  • segít eligazodni az Eurostat adatbázisaiban;
  • tájékoztat az Európai Unió statisztikai rendszeréről, az Eurostat működéséről,
  • statisztikai programjáról és kiadványairól.

 

eTWINNING – Az európai iskolák közössége

Az eTwinning Program a köznevelési intézmények, pedagógusok, diákok közötti nemzeti és nemzetközi kapcsolatok kialakítását, a digitális készségek fejlesztését, a digitális eszközök és módszerek segítségével folytatott együttműködési tevékenységeket támogatja.

Az eTwinning keretében a pedagógusok különböző rendezvényeken vehetnek részt: akkreditált pedagógus-továbbképzéseken, online kurzusokon, konferenciákon, szakmai műhelymunkákon, nemzetközi partnerkereső találkozókon. A Program a kezdeti lépésekhez és a megvalósításhoz egyaránt, pedagógiai, módszertani, technikai segítséget, online eszközöket és szolgáltatásokat nyújt.

Az eTWINNING magyarországi szolgáltató pontja: Oktatási Hivatal Pedagógiai-Szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya.

 

Európa a polgárokért

Testvérvárosi találkozók, városok hálózatai, társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek, a modernkori Európa totalitárius rendszereinek áldozataira emlékező programok.

Európa közös építésében elengedhetetlen a polgárok aktív részvétele. A program ennek érdekében támogatja különböző országok polgárainak és szervezeteinek együttműködését. A program két célcsoportjába az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek tartoznak. A legfontosabb pályázati formák: testvérvárosi találkozók, városok hálózatai, társadalmi projektek, európai emlékezet program.

Az Európa a Polgárokért Program magyarországi információs pontját a Tempus Közalapítvány működteti.

 

Online vitarendezést segítő hálózat az internetes vásárlásból fakadó vitás ügyek megoldásához

2016-tól már elérhető az online vitarendezés. Az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon egyszerűen és kényelmesen rendezhetőek az internetes vásárlásból fakadó vitás ügyek a fogyasztók és vállalkozások között. Magyarországon - az online vitarendezési kapcsolattartó pontok európai uniós hálózata tagjaként – az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezetében működő Európai Fogyasztói Központ segíti az online vitarendezési eljárásban az eljárás résztvevőit (az érintett fogyasztó és vállalkozás, valamint az általuk kiválasztott békéltető testület) a panasz benyújtásától egészen a vitás ügyet lezáró döntésig. Emellett tájékoztatást ad részükre a Magyarországon érvényesíthető fogyasztói jogokról.

Magyar online vitarendezési kapcsolattartó pont: Innovációs és Technológiai Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ.

Ifjúság, Tanulás, Karrier

Erasmus+

Az Erasmus+ az Európai Unió 2014-ben indult programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot foglalja magában, több korábbi programot (köztük az Egész életen át tartó tanulás és a Fiatalok lendületben programot) egyesítve.

Pályázati kategóriák: mobilitási projektek; együttműködések: innováció és bevált gyakorlatok cseréje; szakpolitikai reformok támogatása.

A programban részt vehetnek hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, valamint oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő intézmények és szervezetek.

Az Erasmus+ program hazai nemzeti irodája a Tempus Közalapítvány.

 

Európai Szolidaritási Testület: önkéntes projektek, gyakornoki és munkavállalási tevékenységek, szolidaritási projektek

Az Európai Szolidaritási Testület az Európai Unió 2018-ban indult programja, amelynek célja a szolidaritás megerősítése és a munkanélküliség csökkentése a fiatalok körében. Európa-szerte biztosít lehetőségeket: önkéntes projekteket, gyakornoki és munkavállalási tevékenységeket tesz elérhetővé, valamint lehetővé teszi, hogy a fiatalok megvalósítsák saját szolidaritási projektjüket. A programban fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek és intézmények pályázhatnak, valamint fiatalok nem-formális csoportjai valósíthatnak meg szolidaritási projekteket. A Szolidaritási Testület projektjeiben 18-30 éves fiatalok vehetnek részt.

Az Európai Szolidaritási Testület hazai nemzeti irodája a Tempus Közalapítvány.

 

Eurodesk – Az EU a fiatalokért

A magyarországi Eurodesk hálózatot az Eurodesk Magyarország országos koordinációja működteti. Az országos koordinátorok fejlesztő munkát végeznek a hazai és a nemzetközi ifjúsági információ szolgáltatás területén, középpontban a nemzetközi mobilitási lehetőségek népszerűsítésével. Magyarországon 30 Eurodesk partnerszervezet van, akik többsége civil szervezet. Célcsoportjuk a 13-30 éves fiatalok, akik számára tájékoztató, tanácsadó, információs és fejlesztő szolgáltatásokat kínálnak.

Az Eurodesk hazai nemzeti irodája a Tempus Közalapítvány.

 

EUROGUIDANCE – Tanulás Európában

A jelenleg 37 országban működő Euroguidance-hálózat fő célkitűzése az európai dimenzió terjesztése a pályaválasztásban, valamint tájékoztatás nyújtása tanácsadással és tanulási mobilitással kapcsolatban. A szolgáltatás az európai uniós országokban tanulni vágyóknak szól. Célja, hogy széles körben megismertesse az Európa-szerte elérhető tanulási, ösztöndíj- és szakmai gyakorlati lehetőségeket, a tanulás és a megélhetés költségeit. Az érdeklődők felvehetik a kapcsolatot a magyarországi Euroguidance Központtal, ahol ingyenes és személyre szabott tanácsadást kapnak a külföldön tanulni vágyóknak biztosított lehetőségekről és a rájuk vonatkozó feltételekről.

Az EUROGUIDANCE hazai nemzeti irodája a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal.

 

EUROPASS – Képesítések és kompetenciák átláthatósága

Az Europass dokumentumok Európa-szerte egységes formátumban teszik összehasonlíthatóvá, megismerhetővé az egyén szaktudását, végzettségét, nyelvtudását és szakmai tapasztalatait. A hivatalos oklevelek, bizonyítványok kiegészítéseként tájékoztatnak az itthon vagy külföldön elvégzett képzésekről, a megszerzett képességekről és képesítésekről. Az eddigi Europass dokumentumok (Europass önéletrajz, nyelvi útlevél, mobilitási igazolvány, bizonyítvány-kiegészítő, oklevélmelléklet és motivációs levél) mellett 2013-tól az európai készségútlevél elektronikus mappaként mutatja be tulajdonosa végzettségeit és készségeit. A dokumentum-portfólió különösen akkor segíti a végzettségek elismertetését, ha a pályázó más országban tanult, mint ahol dolgozni vagy tanulni szeretne.

A Nemzeti EUROPASS Központ működtetője a Tempus Közalapítvány.

 

ENIC-NARIC Kapu a felsőoktatási végzettségek elismertetéséhez

A Nemzeti Ekvivalencia-központok Információs Hálózata (NARIC) az uniós és partnerországbeli diplomák és felsőfokú tanulmányi időszakok elismerésével foglalkozik. A nemzeti központok tájékoztatást és tanácsadást nyújtanak a külföldön szerzett diplomák, végzettségek és egyéb képesítések elismerésével, valamint a különböző oktatási rendszerekkel kapcsolatban.

Ingyenes, személyre szabott tanácsadást közvetlenül a nemzeti központoktól lehet kérni, általánosabb információk pedig az ENIC-NARIC internetes oldalán találhatók.

Az ERIC-NARIC hazai nemzeti irodája a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ.

 

EUROPEAN SCHOOLNET – Az európai oktatás megújulásáért

A European Schoolnet egy nemzetközi szervezet, amely az európai oktatási minisztériumok innovációs stratégiáinak összehangolására törekszik. A European Schoolnet számos szolgáltatást nyújt az európai iskoláknak és pedagógusoknak, továbbá kutatásfejlesztési projekteket is koordinál. Mindezek célja a 21. század kihívásaira választ adó módszertan és technológia kidolgozása illetve népszerűsítése. A European Schoolnet jóvoltából működik hazánkban az eBiztonság Minősítés, amely egy önértékelésen alapuló, internetbiztonságra vonatkozó minősítő rendszer közoktatási intézmények számára.

Magyarországi képviselet: Oktatási Hivatal, Pedagógiai-Szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya, Sulinet Osztály

 

Vállalkozások

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

Az Enterprise Europe Network a világ legnagyobb vállalkozásfejlesztési hálózata, mely több mint 60 országban nyújtja szolgáltatásait. A hálózat 8 magyarországi partnere az ország különböző pontjain személyre szabott segítséget biztosít Önnek vállalkozása üzleti tervéhez igazodva, térítésmentesen. Külpiaci és innovációs tanácsadással, képzéssel, nemzetközi kutatás-fejlesztési, innovációs, üzleti és technológiai partnerkereső adatbázissal illetve rendezvényekkel áll a vállalkozások, kutatóintézetek szolgálatára Európán belül és azon túl is.

 

FIN-NET - Határokon átnyúló pénzügyi viták peren kívüli rendezése

A FIN-NET nemzeti szereplőkből (panaszbizottságokból, ombudsmanokból, mediátorokból) álló, peren kívüli viták panaszrendezési lehetőségével foglalkozó hálózat, amely a pénzügyi szolgáltatásokat érintő, határokon átnyúló fogyasztói panaszokat kezeli. A FIN-NET tagjai a fogyasztók és a banki, biztosítási és befektetési téren pénzügyi szolgáltatásokat kínálók közötti viták rendezésével foglalkoznak: például hitelekkel, a fizetési forgalommal vagy életbiztosításokkal.

A FIN-NET feladatait Magyarországon a Pénzügyi Békéltető Testület látja el.

Kutatás

EU HORIZONT  – Európa kutatási és innovációs keretprogramja

A Horizont Európa az Európai Unió 2021 és 2027 közötti hétéves kutatási és innovációs keretprogramja 95,5 milliárd eurós keretösszeggel. A program forrást biztosít az európai kutatási kiválóság és az áttörést hozó innovációk támogatására, valamint a legfontosabb társadalmi kihívások kezelésére.

 

EURAXESS – Kutatói mobilitás

Az EURAXESS hálózat célja, hogy tájékoztatással és tanácsokkal segítse a más uniós országban dolgozni kívánó kutatókat, illetve támogassa őket a kutatói karrierjük fejlesztésében. Az EURAXESS Jobs & Funding internetes adatbázisa több ezer kutatóknak szóló álláslehetőséget tartalmaz Európa-szerte, valamint felvilágosítást nyújt kutatói ösztöndíjakról és más támogatási lehetőségekről. Az EURAXESS a kutatók munkakörülményeit érintő kérdésekkel is foglalkozik, többek között az Európai Kutatói Chartával valamint a kutatói nyugdíjalappal (RESAVER). Az EURAXESS Worldwide az Európán kívül élő európai kutatókat szervezi hálózatba.

Az EURAXESS magyarországi hálózatának 15 tagja van, ezek a kapcsolati pontok személyesen, telefonon és interneten is elérhetők.

Kultúra, filmipar

KREATÍV EURÓPA

A Kreatív Európa (2021-2027) a kulturális és audiovizuális ágazatok támogatására irányuló európai program. A program átfogó célkitűzése az európai kulturális sokszínűség és örökség előmozdítása, illetve a kulturális és kreatív ágazatok versenyképességének növelése.

A program alprogramjai: a Kultúra alprogram lefedi a kulturális és kreatív szektorokat az audiovizuális szektor kivételével; a Média alprogram pedig az audiovizuális szektort foglalja magában. Továbbá létezik az ún. szektorközi ág, amely a kulturális és kreatív szektorok közötti tevékenységeket fedi le.

A program magyarországi koordinációját a Kreatív Európa Nonprofit Kft. látja el.

Uniós pénzügyi alapok és irodák

A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap

Az uniós pályázatok gyűjtőhelye

A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges átfogó stratégia és az operatív programok elkészítésére, valamint a támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakítására létrehozott koordináló szervezet az Innovációs és Technológiai Minisztériumon belül működik. Feladata a Magyarország nemzeti, ágazati és regionális fejlesztési terveinek elkészítésével kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolása, az érintett uniós és hazai költségvetési források felhasználásának összehangolása, illetve az EU strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai intézkedések betartatása.

A www.palyazat.gov.hu honlap Magyarország fejlesztési tervének, forrásfelhasználásának napi statisztikáitól kezdve a nyertes pályázókat segítő tudnivalókon át az aktuális pályázati lehetőségekig számos fontos és érdekes információ megtalálható.

 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, Európai Mezőgazdasági Garanciaalap

Az EU a mezőgazdasági kiadásokat az uniós költségvetés részét képező két alapból fizeti. Az egyik az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA), amely a termelőknek szánt közvetlen kifizetéseket nyújtja, valamint a mezőgazdasági piacokat szabályozó intézkedéseket finanszírozza. A másik forrás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), amely a tagállamok vidékfejlesztési programjait támogatja.

A Bizottság a támogatásokat alapesetben nem közvetlenül a kedvezményezetteknek folyósítja: a megosztott igazgatás elve alapján a támogatási összegek kifizetése a tagállamok felelősségi körébe tartozik. A feladatot az uniós országok az e célból létrehozott kifizető ügynökségeken keresztül végzik.

A Közös Agrárpolitika agrár- és vidékfejlesztési forrásaival való gazdálkodásért és a támogatások felhasználásának ellenőrzéséért felelős szervezet a Magyar Államkincstár (MÁK).

 

Magyar Fejlesztésösztönző Iroda

A Magyar Állam által alapított iroda célja, hogy közvetlen kezelésű uniós források elnyerésében segítse a magyar és közép-kelet-európai pályázókat.

A 24 különböző alap által kijelölt pályázati célok számos kiemelt iparágat (pl. energiaszektor, agrárium, egészségügy), és több fontos fejlesztési módozatot (pl. digitalizáció, innováció, külpiacra lépés) is előtérbe helyeznek, a zöldítés és a klímavédelem fontosságát is szem előtt tartva.

Nagyvállalatok, kis- és középvállalatok, növekedési fázisba ért start-up cégek, illetve egyetemek, kutatóintézetek vagy nonprofit szervezetek egyaránt sikerrel pályázhatnak ezekre a forrásokra. Az MFOI mindegyik célcsoportnak tud szolgáltatásokat kínálni, és kiemelt feladatának tekinti, hogy összekösse a releváns hazai és nemzetközi szereplőket.