Ugrás a fő tartalomra
Magyarországi Képviselete

Adatvédelmi figyelmeztetés

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának helyszínéül szolgáló épület, valamint az épület környezetének kamerás megfigyelése

1) A Bizottság - nem csupán az irodáinak helyszínéül szolgáló épületbe belépő személyek, hanem tárgyi eszközeinek és belső információinak védelme érdekében - bizonyos helyszíneken megfigyelő kamerákat helyez el.

2) A kamerák képesek arra, hogy az épület közvetlen közelét - a privát terek kivételével -, valamint az említett épületek egyes irodáit vagy közlekedőfolyosóit megfigyelés alatt tartsák (szokásos vagy esetleges belépési pontok, veszélynek kitett helyszínnek minősülő pontok vagy ismételt támadások helyszínei).

3) A felvételen várhatóan szereplő személyeket a helyszínen a felvétel elkészülésére speciális piktogramok figyelmeztetik, amelyeket magyarázó szöveg kísér a felvételek feldolgozását végző személy megnevezésével és a helyszín címének megadásával.

4) A felvett képanyagot maximum egy hónapig kell megőrizni és azt kizárólag az arra kijelölt személyek számára kell hozzáférhetővé tenni annak érdekében, hogy feladatkörüket elláthassák az Intézményen belül.E képfelvételek nem rendeltetésszerű használatának elkerülését célzó valamennyi fizikai és technikai intézkedést végre kell hajtani, és azokat a technológiai fejlődésnek megfelelően naprakészen kell tartani.

5) A rendszer működéséért a Helyi biztonsági tisztviselő (Local Security Officer) felel.

6) Amennyiben információra van szüksége, vagy a filmfelvétel illetve a képek megőrzésének törvényszerűségéről kíván meggyőződni, kérjük, forduljon a rendszer irányításáért felelős személyhez vagy az európai adatvédelmi biztoshoz (rue Wiertz, 60, 1047 Brüsszel).

7) Amennyiben jogsértés történik, vagy ha a viselkedésből/jelentésből a személyek, tárgyi eszközök vagy információ biztonságát veszélyeztető tényállásra lehet következteni, a rögzített felvételek az elkövető személyének, az áldozatok illetve a tanúk azonosítására, illetve a körülmények meghatározására használhatók. Nyilvánvaló bűncselekmény vagy támadás esetén e felvételeket a vendéglátó ország illetékes hatóságainak - azok kérésére - kell továbbítani.

8) A személyes adatokkal és a magánélet védelmével kapcsolatos jogszabályok tekintetében a kamerákkal felszerelt rendszer működésbe léptetését megelőzően valamennyi szükséges engedélyt be kell szerezni.