Ugrás a fő tartalomra
Magyarországi Képviselete
Sajtócikk2023. január 26.Magyarországi képviseletOlvasási idő: 3 perc

Kötelezettségszegési eljárások: Magyarországra vonatkozó döntések

az Európai Bizottság logója

A különböző ágazatokat és szakpolitikai területeket érintő kötelezettségszegési eljárások célja, hogy a tagállamok a polgárok és a vállalkozások érdekében teljes mértékben és megfelelően alkalmazzák az uniós jogszabályokat. Az Európai Bizottság elsősorban párbeszéd útján próbálja meg rendezni a problémákat az érintett tagállamokkal. Amennyiben a helyzetet a párbeszéd során nem sikerül rendezni, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat.

A Bizottság a mai napon többek között a következő lépésekről döntött Magyarországra vonatkozóan:

Energiatermékek: a Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy szüntesse meg az energiatermékekre vonatkozó kiviteli korlátozásokat
A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben (INFR(2022)4108), és felszólítja a tagállamot, hogy az energiaágazatot érintő nemzeti jogszabályokat hozza összhangba az uniós joggal. Magyarország olyan előzetes bejelentési rendszereket vezetett be, amelyek lehetőséget adnak a fa- és szénalapú energiahordozók kivitelének megakadályozására. A Bizottság álláspontja szerint ez az intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 35. cikkével ellentétes módon a belső piacon a kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozással azonos hatású.

Építési termékek: a Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy tartsa be a letelepedés szabadságára vonatkozó uniós szabályokat
A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak (INFR(2022)4009), amelyben felszólítja a magyar hatóságokat, hogy az építőipart érintő nemzeti jogszabályokat hozzák összhangba az uniós joggal. A Bizottság szerint az egyes konkrét építőipari nyersanyagok árait rögzítő magyar rendelkezések, amelyek értelmében 90%-os kiegészítő járadék terheli a rögzített árak és az értékesítési árak közötti különbözetet, nem felelnek meg a letelepedési szabadság elvének (EUMSZ 49. cikke).

Az áruk szabad mozgása: a Bizottság úgy határozott, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot az építőiparban alkalmazott exportkorlátozások miatt
A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot (INFR(2021)2158) a magyar hatóságok által bevezetett előzetes bejelentési rendszer miatt, amely lehetővé teszi számukra az építőanyagok kivitelének megakadályozását. A Bizottság úgy véli, hogy ezek az intézkedések sértik az EUMSZ 35. és 36. cikkét, mivel korlátozzák az áruk szabad mozgását, és nem indokoltak. 
A kapcsolódó sajtóközlemény itt található.

A rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelem: a Bizottság sürgeti más tagállamok mellett Magyarországot, hogy gondoskodjon a gyűlöletbeszédet és a gyűlölet-bűncselekményeket bűncselekménnyé nyilvánító uniós jogszabályok helyes átültetéséről.

További információ:

Leírás

Közzététel dátuma
2023. január 26.
Szerző
Magyarországi képviselet