Ugrás a fő tartalomra
Magyarországi Képviselete
Sajtócikk2023. május 24.Olvasási idő: 5 perc

Európai szemeszter: reformokra és beruházásokra van szükség az európai jólét, versenyképesség, méltányosság és ellenálló képesség tartós fenntartásához

illusztráció

Az Európai Bizottság a 2023. évi európai szemeszter tavaszi csomagja keretében ma teszi közzé a tagállamoknak szóló iránymutatásait. A cél egy stabil és időtálló gazdaság kiépítése, amely a kihívásokkal teli geopolitikai környezetben is biztosítja a versenyképesség megőrzését és mindannyiunk tartós jólétét. Ez az összes szakpolitikai területen átívelő, olyan integrált megközelítést igényel, amely előmozdítja a környezeti fenntarthatóságot, a termelékenységet, a méltányosságot és a makrogazdasági stabilitást. Mindehhez az európai szemeszter biztosítja a szakpolitikai koordinációs keretet, beépítve a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, valamint a kohéziós politikai programok végrehajtását is. Az európai szemeszter ciklusa emellett naprakész tájékoztatást nyújt arról is, hogy hogyan haladnak a tagállamok az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósításával.

 

A tagállamoknak szóló célzott ajánlások a zöld és digitális átállás támogatása és a versenyképesség fokozása érdekében

A 2023. évi országjelentések számba veszik az egyes tagállamokra jellemző társadalmi-gazdasági kihívásokat, többek között a kettős átállással és a versenyképességgel kapcsolatos kihívásokat is, és felvázolják, hogy ezeket milyen mértékben kezeli az adott ország helyreállítási és rezilienciaépítési terve. A Bizottság országspecifikus ajánlásokat tesz, melyekben irányt mutat a tagállamoknak azon fontos gazdasági és társadalmi kihívások kezelése terén, amelyekkel a helyreállítási és rezilienciaépítési terv csak részben vagy egyáltalán nem foglalkozik. Az ajánlások segítik a zöld megállapodáshoz kapcsolódó ipari terv végrehajtását is.

A Magyarországnak szóló országspecifikus ajánlások egyebek mellett a következőket tartalmazzák:

  • Az ország 2023 végére szüntesse meg a hatályban lévő energiatámogatási intézkedéseket, és a kapcsolódó megtakarításokat fordítsa az államháztartási hiány csökkentésére.
  • Folytasson körültekintő költségvetési politikát, különösen azáltal, hogy a nemzeti finanszírozású nettó elsődleges kiadások nominális növekedését 2024-ben legfeljebb 4,4%-ra korlátozza.
  • Fokozatosan szüntesse meg az ár- és kamatplafonokat a torzító hatások csökkentése és a monetáris transzmissziós mechanizmus zökkenőmentes működésének megkönnyítése érdekében.
  • Sürgősen teljesítse a bírói függetlenség megerősítésével és az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos mérföldköveket és célokat annak érdekében, hogy lehetővé váljon a helyreállítási és rezilienciaépítési terv gyors és folyamatos végrehajtása.
  • Javítsa a szociális ellátórendszer, többek között a munkanélküli ellátás megfelelőségét.
  • Javítsa a szabályozási keretet és a szolgáltatások terén folyó versenyt azáltal, hogy kerüli a szelektív és önkényes adminisztratív beavatkozásokat és az egyes vállalkozások számára indokolatlanul előnyös vagy hátrányos, testre szabott jogszabályok alkalmazását, szisztematikusan versenyjogi ellenőrzésnek veti alá az üzleti tranzakciókat, valamint a feltétlenül szükséges mértékre csökkenti a veszélyhelyzeti intézkedések alkalmazását, összhangban az egységes piac és a jogállamiság alapelveivel.
  • Csökkentse a fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függőséget azáltal, hogy felgyorsítja a megújuló energiaforrások – többek között a szélenergia, a geotermikus energia és a fenntartható biometán – elterjedését, különösen az engedélyezési eljárások észszerűsítése révén, de a környezeti hatásvizsgálatok rendszeres elvégzése mellett, valamint a támogató és kiszámítható szabályozási környezet megteremtése révén. Fokozatosan szüntesse meg a fosszilis tüzelőanyagok támogatását.
  • Diverzifikálja a fosszilis tüzelőanyagok behozatalát az Oroszországtól való függőség lényeges csökkentése érdekében, többek között a más tagállamokkal való együttműködés megerősítése révén.
  • Javítsa az energiahatékonyságot, különösen az épületek tekintetében.
  • Igazítsa ki a szabályozott energiaárak jelenlegi rendszerét az energiamegtakarítás ösztönzése érdekében, ugyanakkor nyújtson célzott támogatást az alacsony jövedelmű háztartásoknak.

          A teljes dokumentum: A Magyarországra vonatkozó országspecifikus ajánlások (angolul)
 
 

Jelentés a Szerződésben foglalt hiány- és adósságkritériumoknak való megfelelésről

A Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikkének (3) bekezdése alapján jelentést készített 16 tagállamról. A jelentés szerint Magyarország nem teljesíti a hiánykritériumot.
 
 

A makrogazdasági egyensúlyhiányok kezelése

A Bizottság a riasztási mechanizmus keretében készült 2023. évi jelentésben részletes vizsgálatra kiválasztott 17 tagállam, köztük Magyarország tekintetében értékelte a makrogazdasági egyensúlyhiány fennállását. A vizsgálat eredménye alapján Magyarországon jelenleg egyensúlyhiány áll fenn. A kockázatok negatív tendenciája miatt az egyensúlyhiány a jövőben túlzottá válhat, ha nem kerül sor gyors szakpolitikai intézkedésekre.
 
 

További információ:

Leírás

Közzététel dátuma
2023. május 24.