Ugrás a fő tartalomra
Magyarországi Képviselete
Sajtócikk2023. december 6.Magyarországi képviselet

Az uniós polgársággal járó jogok további megerősítését javasoljuk

illusztráció

 

Az uniós polgárság intézményének 30. évfordulója alkalmából az Európai Bizottság ma intézkedéscsomagot terjesztett elő azzal a céllal, hogy Unió-szerte megerősítse az uniós polgársággal járó jogokat.

A Bizottság ma kiadta a 2023. évi jelentést az uniós polgárságról, új iránymutatást adott ki a szabad mozgáshoz való jogról, útmutatót tett közzé a fogyatékossággal élő polgárok választási folyamatban való részvételére vonatkozó helyes gyakorlatról, kiadott egy összeállítást az elektronikus szavazással kapcsolatos gyakorlatokról, valamint közzétett egy útmutatást az uniós polgárságról.

Az intézkedéscsomagnak részét képezi emellett a konzuli védelemről szóló irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat, hogy az uniós polgárok hatékonyabb védelemben és támogatásban részesüljenek krízis esetén, valamint az európai polgári kezdeményezésről szóló jelentés és a polgárságról és a demokráciáról szóló legfrissebb Eurobarométer felmérés is.

szabad mozgásra vonatkozó felülvizsgált iránymutatás célja, hogy segítse a nemzeti hatóságokat és bíróságokat a szabad mozgásra vonatkozó uniós szabályok helyes alkalmazásában. Az iránymutatás előző, 2009-es változatának frissítése elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a dokumentum tükrözze az Európai Bíróság közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatát a családok sokfélesége tekintetében, ideértve a szivárványcsaládokat is. Az új iránymutatás jogi és gyakorlati értelmezéssel szolgál és példákat hoz fel a szabad mozgáshoz való jog fontos kérdéseivel kapcsolatban.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián megfogalmazott ajánlásokra reagálva a Bizottság útmutatót állított össze az uniós polgárságról. Ez az útmutatás összegzi a legfontosabb tudnivalókat az uniós polgársághoz fűződő jogokról, kiemelt hangsúlyt fektetve a fiatalokra és a közelmúltban uniós polgárrá vált személyekre.

polgárságról és a demokráciáról szóló 2023. évi Eurobarométer felmérés, amelyet a Bizottság a polgársági csomaggal együtt tett közzé, azt mutatja, hogy a válaszadók 50%-a érzi úgy, hogy jól tájékozott az uniós polgárként őt megillető jogokról, 33%-uk azonban nem érzi magát nagyon jól tájékozottnak, 16%-uk pedig úgy érzi, hogy egyáltalán nem tájékozott ezen a téren. Ami Magyarországot illeti: a magyar válaszadók 76%-a érzi úgy, hogy az Európai Unió polgára. Ez magasabb arány, mint a 27 uniós tagállam átlaga (72%).

Az uniós polgárokat megillető legfontosabb jogok, amelyeket a magyar válaszadók ismernek, illetve számontartanak:

 • az a jog, hogy bizonyos feltételekkel bármely európai uniós tagállamban letelepedhessen– Magyarországon a válaszadók 89%-a ismeri ezt a jogot, az uniós átlag 80%,
 • más tagállamban tartózkodás esetén az a jog, hogy ugyanúgy bánjanak vele, mint a tagállam állampolgáraival – Magyarországon a válaszadók 89%-a ismeri ezt a jogot, az uniós átlag 77%,
 • EU-n kívüli tartózkodás esetén az a jog, hogy segítséget kérjen egy másik uniós tagállam nagykövetségétől – Magyarországon a válaszadók 74%-a ismeri ezt a jogot, az uniós átlag 69%.


Háttér-információk

A Maastrichti Szerződés 30 éve hozta létre az EU egyik legjelentősebb vívmányát: az uniós polgárság intézményét. Mindenki, aki rendelkezik valamelyik EU-ország állampolgárságával, uniós polgár is egyben. Az uniós polgárokat megillető jogok és előnyök túlmutatnak azokon, melyek az egyes tagországok állampolgáraiként illetnek meg bennünket.

Az uniós polgároknak joguk van többek között a következőkhöz:

 • állampolgárság alapján történő megkülönböztetéstől való mentesség,
 • EU-n belüli szabad mozgás és más tagállamokban való letelepedés,
 • aktív és passzív választójog az európai parlamenti és helyhatósági választások esetében,
 • konzuli védelem,
 • petíció benyújtása az Európai Parlamenthez, illetve panasz benyújtása az európai ombudsmanhoz,
 • európai polgári kezdeményezés indítása vagy támogatása,
 • kapcsolatfelvétel bármely uniós intézménnyel, válasz az adott intézménytől.

Ezek a jogok mind a 27 uniós országban érvényesek.

Az EU Europe Direct szolgálata válaszokat ad az uniós polgárok kérdéseire az Unió minden hivatalos nyelvén – így magyarul is – emailben, chat-ben vagy az ingyenesen hívható 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon. Az elmúlt két évben a magyar érdeklődők a legtöbbször a következő témákkal kapcsolatban tettek fel kérdéseket:

 • fogyasztói jogok,
 • társadalombiztosítási és munkavállalói jogok,
 • az EU-n belüli szabad mozgásra vonatkozó jogok.


További információk:

Leírás

Közzététel dátuma
2023. december 6.
Szerző
Magyarországi képviselet