Ugrás a fő tartalomra
Magyarországi Képviselete

Tanulmányi és gyakornoki lehetőségek

Az Európai Bizottság saját fejlesztésű segédanyagok széles választékát kínálja az európai uniós ismeretek tanításához és elsajátításához. A magyar tanárok és diákok külföldön is bővíthetik ismereteiket és tapasztalataikat azoknak az uniós finanszírozású programoknak köszönhetően, melyek más országokban biztosítanak tanítási és tanulmányi lehetőségeket a számukra.

Erasmus+

Az Erasmus+ az európai oktatás, képzés, ifjúságügy és sport támogatására irányuló uniós program.

Az Erasmus+ életkorra és társadalmi hovatartozásra való tekintet nélkül segíti az embereket abban, hogy külföldi intézményeknél és szervezeteknél gyarapítsák, illetve másokkal megosszák tudásukat és tapasztalataikat. A program javítja a résztvevők készségeit, növeli az interkulturális tudatosságot, és előmozdítja a polgári szerepvállalást. 

2020-ban – 509 magyar projekt keretében – 22622 résztvevő kapott lehetőséget arra, hogy külföldön szerezzen ismereteket, illetve tapasztalatokat a felsőoktatás, a szakképzés, az iskolai oktatás, a felnőttképzés, valamint az ifjúsági munka terén. A résztvevők összesen 40,45 millió euró támogatásban részesültek. 

A 2021–2027-es időszakra szóló Erasmus+ program nagy hangsúlyt fektet a társadalmi befogadásra, a zöld és digitális átállásra, valamint a fiatalok demokratikus életben való részvételének előmozdítására. A program előzetes költségvetése 26,2 milliárd euró. Ez csaknem kétszerese az elődprogram (2014–2020) pénzügyi keretösszegének.

Magyarországon az Erasmus+ program megvalósítását a Tempus Közalapítvány koordinálja.

Erasmus+ program

Tempus Közalapítvány

Magyarországi Erasmus+ statisztikák (2020, angolul)

Európai Szolidaritási Testület

Az Európai Szolidaritási Testület finanszírozást és támogatást nyújt azoknak a 18–30 éves fiataloknak, akik – akár külföldön, akár a hazájukban – olyan projektekben szeretnének részt venni, amelyek a helyi közösségek javát szolgálják.

Az Európai Szolidaritási Testület által nyújtott finanszírozás vissza nem térítendő támogatások formájában valósul meg, melyekre szervezetek pályázhatnak. 

A projektmunka iránt érdeklődő fiataloknak regisztrálniuk kell az Európai Szolidaritási Testület portálján. A portál platformként szolgál, ahol az érdeklődő fiatalok és a támogatásban részesülő szervezetek felvehetik egymással a kapcsolatot, és különféle tevékenységeket hajthatnak végre.  

Európai Szolidaritási Testület

Az Európai Szolidaritási Testület portálja

Szakmai gyakorlat az Európai Bizottságnál

Az Európai Bizottságnál évente kétszer – márciusban és októberben – indul öt hónapos gyakornoki program.  Azoknak, akiket érdekel a két lehetőség valamelyike, előre kell tervezniük, mivel a márciusban kezdődő programra előző év augusztusának végéig, az októberben kezdődő programra pedig január végéig le kell adni a jelentkezéseket.  Uniós és nem uniós országok állampolgárai egyaránt pályázhatnak szakmai gyakorlatra. A sikeres jelentkezők a gyakornoki program során havi juttatásban részesülnek.  Gyakornoknak az jelentkezhet, aki valamilyen felsőfokú alapképzést sikeresen elvégzett, és nagyon magas szintű nyelvismerettel rendelkezik két (a nem uniós polgárok esetében egy) hivatalos uniós nyelvből.

Figyelem: az Európai Bizottságnál fordítói, illetve (a Közös Kutatóközpontnál) tudományos szakmai gyakorlatra is lehet pályázni.

Gyakornoki lehetőségek az Európai Bizottságnál

Zöld Európa foglalkozások

A Magyar Természetvédők Szövetsége az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének megbízásából éghajlatvédelemmel kapcsolatos interaktív szemléletformáló foglalkozásokat szervez 7-12. osztályos diákok számára. Az ingyenes, 90 perces foglalkozásokra a 2022/2023-as tanévben is jelentkezhetnek oktatási intézmények.

További információk és jelentkezés

Tanulósarok

A webhely játékokat, versenyeket és foglalkoztató könyveket kínál az általános iskolások és középiskolások számára, akik így játékos formában gyarapíthatják az Európai Unióval kapcsolatos ismereteiket. A közreadott anyagokat otthon és az osztályteremben egyaránt használni lehet. A Tanulósarok a külföldi tanulmányi és önkéntesmunka-lehetőségekről is tájékoztatással szolgál.

A webhely készítői a tanárokra is gondoltak: számukra sokféle oktatási segédanyagot kínálnak korcsoportok szerinti bontásban. Az óratervek kidolgozását segítő anyagokon kívül a pedagógusok a webhelyen arról is tájékozódhatnak, hogyan építhetnek ki hálózatot más uniós országok iskoláival és tanáraival.

Tanulósarok