Ugrás a fő tartalomra
Magyarországi Képviselete

Az EU költségvetése Magyarországon

Az 1960-as évek óta az Európai Unió tagországai közös pénzügyi forrást képeznek olyan beruházások támogatására, amik jobbá tehetik az európai polgárok életét. Ma már ide tartozik a gazdasági növekedés támogatása és a munkahelyteremtés, a környezetvédelem, az EU régiói közötti gazdasági fejlettségbeli különbségek csökkentése, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem.

Az EU költségvetése jelentős mértékben hozzájárul a kutatás és fejlesztés területén megvalósuló beruházásokhoz, így Európa képes felvenni a versenyt más globális szereplőkkel; sokkal inkább, mintha a tagországok külön-külön igyekeznének elérni céljaikat.

Magyarországon az EU költségvetése az elmúlt két évtizedben egyedülálló lehetőséget teremtett a gazdasági versenyképesség javítására, a konvergencia célok megvalósítására és a gazdaság fenntartható növekedési pályára állítására.

Mennyivel kap Magyarország több támogatást annál, amennyit befizet?

Az EU költségvetése kiegészíti a nemzeti költségvetéseket. Felhasználására olyan területeken kerül sor, ahol a pénzt hatékonyabb az EU szintjén elkölteni, mint helyi vagy nemzeti szinten.

Magyarország a csatlakozás óta a nettó kedvezményezett tagállamok közé tartozik, azaz több támogatást kap az EU költségvetéséből, mint amennyit befizet. 

2020-ban Magyarország 1,5 milliárd euróval járult hozzá az EU teljes, 160 milliárd eurós bevételéhez, ami a Magyarországon megtermelt jövedelem mintegy 1%-a. Ugyanebben az évben az EU ennél lényegesen magasabb összeggel támogatta Magyarországot:

 • 4,4 milliárd euróval az okos és befogadó növekedést,
 • 1,7 milliárd euróval a fenntartható növekedést, a természeti erőforrásokat.

Az EU költségvetése nemcsak Magyarországot segíti, hanem támogatja mások mellett:

 • a kevésbé jómódú EU tagországok gazdasági fejlődését,
 • a természeti csapások által okozott károk elhárítását,
 • fejlesztési segélyekkel és segítségnyújtással az EU szomszéd államait és más országokat is.

Mik az EU legfontosabb befektetési területei Magyarországon?

Magyarországon az uniós költségvetés diákoknak, tudósoknak, gazdálkodóknak, nem kormányzati szervezeteknek, kkv-knak, városoknak, régióknak és sok más kedvezményezettnek nyújt pénzügyi támogatást.

A Magyarországnak nyújtott uniós finanszírozás nagy része a regionális politikára irányul. Az EU például az Észak-Alföld régióban a Szajol és Debrecen közötti vasútvonal korszerűsítését finanszírozza.

Magyarországon az uniós finanszírozás második legnagyobb részét a mezőgazdaságra, a vidékfejlesztésre és a természetvédelemre fordítják. Ezt a pénzt nemcsak nagyszabású projektekre használják fel, hanem kisebb kezdeményezések támogatására is. Például egy család az uniós finanszírozásnak köszönhetően bővíteni tudta termékkínálatát, mivel megújuló energiával működő gyümölcsléüzemet épített.

Magyarország uniós finanszírozásának harmadik legnagyobb része a növekedést és a munkahely-teremtést szolgálja, beleértve a kutatást is. Például a magyar Lyme Diagnostics cég uniós finanszírozással hozta létre azt a technológiát, amely már korai szakaszban pontosan diagnosztizálja a kullancs által terjesztett betegséget, ami több ezer betegnek nyújthat segítséget.

Érdemes lehet azt is tudni, hogy

 • Magyarországon 2019-ben az Erasmus+ projektek 21 192 ember számára tették lehetővé, hogy külföldön folytassanak tanulmányokat, vegyenek részt szakképzésben, vállaljanak önkéntes munkát, illetve ott éljenek és tanuljanak;
 • 2014–2020 között az Európai Szociális Alapnak köszönhetően mintegy 60 000 diák és 40 000 tanár vehet részt Magyarországon az iskolai eredmények javítását és az iskolai lemorzsolódás arányának csökkentését célzó képzési programokban;
 • 2010–2019 között 3724 km utat építtettek vagy korszerűsítettek uniós finanszírozás segítségével Magyarországon;
 • A szociális munka az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy és a lakhatás javítását célzó projektekkel együtt mintegy 100 szegregált vidéki térségben segíti a családok társadalmi befogadását;
 • Az uniós finanszírozás mintegy 100 000 személy vastagbélszűrő vizsgálatát biztosította, lehetővé téve a rosszindulatú elváltozások korai felismerését.

Az uniós költségvetés hazánkban, Magyarországon: EU budget in my country - Publications Office of the EU (europa.eu)

Az EU 2021-2027-es költségvetése

A COVID-19 járvány miatt az Európai Unió megerősítette a jelenlegi, 2021-2027-es költségvetését. Az átmeneti, NextGenerationEU újjáépítési eszközzel együtt több, mint 1800 milliárd euró áll rendelkezésre a járvány okozta károk enyhítésére és annak érdekében, hogy segítse Európát a válságból megerősödve és ellenállóbban kilábalni.

Magyarország a 2021-27-es költségvetésből mintegy 43 milliárd euró támogatásra már biztosan számíthat. A legjelentősebb forrás, 13,6 milliárd euró a regionális fejlesztésekre fordítható, 5,5 milliárd euró a foglalkoztatási és oktatási lehetőségek fejlesztésére, illetve a leginkább sebezhető, a szegénység veszélyének kitett emberek helyzetének javítására használható, 3,4 milliárd euró pdig a transzeurópai közlekedési hálózatok fejlesztésére, illetve az energetikához és közlekedéshez kapcsolódó környezetvédelmi beruházásokra áll rendelkezésre. Több, mint 12 milliárd euró érkezik mezőgazdasági támogatásokra és vidékfejlesztésre.

Ezen felül a kohéziós politikai eszközöknek a COVID-19 járvány hatásainak enyhítésére elfogadott többlettámogatásából (ReactEU) Magyarország mintegy 1 milliárd euróra jogosult, illetve a Helyreállítási és Rezílienciaépítési eszközből (RRF) mintegy 7 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásra. (Az RRF keretében 9 milliárd eurót meghaladó hitel is Magyarország rendelkezésre áll.) 

Mindezeken felül magyar szervezetek további több milliárd euró támogatáshoz juthatnak, ha sikerrel pályáznak az EU által közvetlenül irányított alapok, például a kutatási és innovációs támogatásokat folyósító Horizon Europe pályázatain.

További információk:

Uniós költségvetés – az európai helyreállítási terv motorja

Az EU bevételei és kiadásai

Az EU 2021-2027-es többéves költségvetése és a NextGenerationEU

 

Háttér

Hogy működik az EU költségvetése?

Az EU költségvetése elsősorban beruházásokat támogat. Ennek megfelelően a költségvetést, amit Többéves Pénzügyi Keret-nek (MFF) hívnak, öt és hét év közötti időszakra fogadják el. Az MFF tartalmazza a maximális összeget, amit az EU az egyes költségvetési területekre költeni fog.

Az EU éves költségvetését demokratikusan fogadják el, amiben az Európai Bizottság, az EU tagországok (a Tanácsban) és az Európai Parlament is részt vesz:

 • Az Európai Bizottság javaslatot tesz az éves költségvetés tervezetére
 • A nemzeti kormányok (a Tanácsban) és az Európai Parlament (a polgárok képviseletében) módosíthatják azt
 • A nemzeti kormányok (a Tanácsban) és az Európai Parlament (a polgárok képviseletében) fogadják el.

Honnan jön a pénz? 

Az EU költségvetését a következő források finanszírozzák:

 • Minden tagország bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) egy része, azzal arányban, hogy mennyire gazdagok
 • Az EU-n kívülről érkező árukra és szolgáltatások kivetett vámok
 • Egy kis része a tagországok által beszedett ÁFA-nak
 • 2021-től kezdődően a tagországi hozzájárulás annak arányában, hogy mennyi a nem újrahasznosított műanyag csomagolóanyag
 • Egyéb bevétel, beleértve a nem EU tagországok hozzájárulását egyes programokhoz, kivetett késedelmi kamat és büntetés, valamint az előző év esetleges többlete
 • A NextGenerationEU finanszírozására az EU hitelt vesz fel a tőkepiacon, amit hosszú távon, 2058-ig kell majd visszafizetni

Ki dönt arról, hogy mire költik a pénzt?

A 2021-27-es időszakban:

 • A nemzeti hatóságok az Európai Bizottsággal közösen kezelik a költségvetési kiadások mintegy három negyedét (megosztott irányítás)
 • Az Európai Bizottság, illetve ügynökségei és delegációi irányítják az EU költségvetésének mintegy 18%-át (közvetlen irányítás)
 • Más nemzetközi szervezetek, nemzeti ügynökségek, illetve EU-n kívüli országok kezelik a költségvetés 8%-át (közvetett irányítás)
 • Ami a NextGenerationEU-t illeti, a Helyreállítási és Rezílienciaépítési Eszközön (RRF) keresztül folyósítják a források 90%-át. Az RRF vissza nem térítendő támogatást és hitelt biztosít beruházások és reformok végrehajtására az EU tagállamaiban, összesen 723,8 milliárd euró értékben.

Az Európai Bizottságé a végső felelősség ez egész költségvetés végrehajtása tekintetében. Biztosítania kell, hogy minden egyes euró elköltése nyilvántartásba kerül, illetve azzal el tud számolni.

 • Az elszámolásokat ellenőrzi az Európai Bizottság, a nemzeti kormányok és egyéb szervezetek. Esetleges gyengeségek és hibák esetén azok kijavítására válaszlépéseket léptetnek érvénybe.
 • Végül az Európai Parlament (az európai polgárok képviseletében) szavaz (ezt hívják ’discharge’-nak) a költségvetés Európai Bizottság általi végrehajtásáról.

Az éves uniós költségvetési ciklus

Az EU-nak számos testülete és eszköze van, hogy átlátható párbeszédet folytasson az EU-s alapokról, felderítse, kivizsgálja és büntesse azok helytelen felhasználását, a korrupciót, a kapcsolódó közterhek megkerülését vagy az EU intézményein belüli súlyos hivatali kötelességmulasztást.

Az EU finanszírozási tevékenységének kedvezményezettjei

Európai Csalás Elleni Hivatal

Korai felismerési és kizárási rendszer (EDES)

Az EU csalás elleni intézkedései

 

Kapcsolódó oldalak

Az Uniós költségvetés áttekintése

Az EU költségvetéséről szóló jogi dokumentumok

 

Kapcsolódó hírek és tájékoztatók

Az EU költségvetéséhez kapcsolódó hírek és tájékoztatók

Hírek

Tájékoztatók