Ugrás a fő tartalomra
Magyarországi Képviselete
Tájékoztató2023. december 6.Magyarországi képviseletOlvasási idő: 6 perc

Ne az embercsempészek, hanem az európai kormányok döntsék el, ki jöhet be az EU-ba

illusztráció

 

Semmilyen gettót nem akarunk, sehol Európában.

Az európai kormányoknak kell eldönteniük, ki jöhet be az EU-ba, nem pedig az embercsempészeknek.

Az EU egyre nagyobb erővel küzd az illegális migráció ellen.

 • Szigorítottuk a külső határok ellenőrzését.
 • Erőteljesebben lépünk fel az embercsempészés és az embercsempészek ellen.
 • Új szabályokat vezettünk be az illegális migránsok gyorsabb kiutasítása érdekében.

A továbbiakban is ezek a célok határozzák meg az EU migrációs politikáját.

Háttér-információk

Mivel az egyes tagállamok intézkedései és eljárásai ezen a téren hatással vannak egymásra, csak együttműködve és egymással szolidaritást vállalva tudjuk hatékonyan kezelni az Európai Unió felé irányuló migrációt.

Ezért az Európai Bizottság új uniós keretszabályozásra tett javaslatot. Az új rendszer célja egyrészt, hogy biztonságot nyújtson, egyértelmű helyzetet teremtsen és tisztességes feltételeket biztosítson az Európai Unióba érkező emberek számára. Másrészt fokozottan fellép az illegális migráció, valamint a migránscsempészet ellen. Biztosítani kell, hogy az európai kormányok dönthessék el, ki jöhet be az EU-ba, nem pedig az embercsempészek.

Új migrációs és menekültügyi paktum

Az Európai Bizottság az új migrációs és menekültügyi paktum keretében 2016-ban, majd 2020-ban is javaslatot tett a migráció kezelésére és a menekültügyi igazgatásra vonatkozó közös átfogó európai keret létrehozására, és több jogalkotási javaslatot is benyújtott. A javaslatokat jelenleg a Tanács és az Európai Parlament tárgyalja.

A javasolt paktum főbb pillérei:

Hatékonyabb eljárások

 • Új előszűrési eljárások bevezetése a határokon, az informatikai rendszerek fejlesztése és a menedékjog iránti kérelmekre vonatkozó szabályok kiigazítása

A schengeni és a külső határok megfelelő igazgatása

 • A schengeni határellenőrzési kódex reformja és új stratégia bevezetése a schengeni térség jövőjére vonatkozóan

Tényleges szolidaritás

 • A veszélyeztetett csoportok és a tengeren megmentett személyek áthelyezési eljárásainak javítása

Szakértelem és tehetség

 • Tehetséges munkavállalók Európába vonzása és a helyi közösségekbe való beilleszkedés támogatása

Nemzetközi partnerségek

 • A menekülteket fogadó egyéb országok támogatása és küzdelem a migránscsempészés ellen

Rugalmasság és ellenálló képesség

 • Közösen meghozott gyors válaszintézkedések a migrációs válság enyhítésére

Az embercsempészet viszaszorítása

Minden évben több ezer ember veszíti életét a migránscsempészés következtében. A migránscsempészet visszaszorítására a Bizottság létrehozta a migránscsempészés elleni globális szövetséget. A szövetség az irreguláris migráció megelőzésére, okainak megértésére, felszámolására és alternatíváira összpontosít.

Ezen túlmenően a Bizottság a migránscsempészés megelőzésére és leküzdésére vonatkozó jelenlegi uniós szabályok aktualizálását javasolja.

Szükséges :

 • a tagállami szabályok fokozott összehangolása, a nem uniós országok állampolgárainak jogellenes belépéséhez, átutazásához és tartózkodásához való segítségnyújtás bűncselekménnyé nyilvánítása, valamint az embercsempészekre kiszabható büntetések növelése;
 • az EU bűnüldöző szerveként működő Europol szerepének megerősítése a migránscsempészés elleni küzdelemben az ügynökség rendelkezésére álló pénzügyi és emberi erőforrások növelésével.

Menekültügy

A közös európai menekültügyi rendszer keretében elfogadott jogszabályok az egész Unióban érvényes minimumszabályokat határoznak meg arra vonatkozóan, hogy miként kell bánni a menedékkérőkkel, és miként kell kezelni a menedékjog iránti kérelmeiket.

A jelenlegi rendszer keretében a menedékkérők nem részesülnek azonos elbánásban az EU egészében, így a kedvezően elbírált menedékkérelmek aránya is nagyon változó képet mutat a különböző országokban.

A közös európai menekültügyi rendszer reformjának célja, hogy:

 • olyan közös keret jöjjön létre, amely a menekültügy és a migrációkezelés valamennyi szempontjára kiterjed
 • a rendszer hatékonyabbá, és a migrációs nyomással szemben ellenállóbbá váljon
 • elejét vegye a bevándorlásra ösztönző tényezőknek és megakadályozza a továbbutazást
 • csökkenjenek a visszaélések, a leginkább érintett tagállamok pedig nagyobb támogatást kapjanak

Képzett munkaerő az EU-n kivüli országokból

A szakemberhiány Unió-szerte tartós jelenség, számos ágazatban és különböző készségszinteken jelentkezik.  Az EU első körben a saját határain belül kíván fellépni a munkaerőhiány megszüntetése érdekében. De a tagállamokban jelentkező munkaerőhiány enyhítése érdekében az EU-nak a világ más tájairól is magához kell vonzania a megfelelő készségekkel rendelkező, tehetséges munkavállalókat, és meg is kell tudnia tartani őket. Az Unión kívüli országokkal kialakított, a munkaerő-migrációra vonatkozó együttműködés kölcsönös haszonnal is járhat, hiszen a külföldön szerzett szaktudás és a hazaküldött pénzügyi támogatás erősíti a munkavállalókat küldő országok gazdaságát.

Az Európai Bizottság 2023. november 15-én egy sor új kezdeményezést terjesztett elő azzal a céllal, hogy vonzóbbá tegye az EU-t a nem uniós országok tehetséges és képzett munkavállalói számára, és hogy egyszerűbbé váljon az Unión belüli mobilitás.

Többek között:

 • az uniós tehetségbázis létrehozása, amely megkönnyíti az Unión kívüli munkavállalók toborzását,
 • a harmadik országokban szerzett képesítések egyszerűbb és gyorsabb elismerése,
 • a tanulási célú mobilitás lehetőségének biztosítása mindenki számára.

Leírás

Közzététel dátuma
2023. december 6.
Szerző
Magyarországi képviselet