Ugrás a fő tartalomra
Magyarországi Képviselete

Problémája vagy panasza van?

Az uniós tagországok állampolgárait és az Európai Unióban állandó lakhellyel rendelkező polgárokat számos jog megilleti, amikor másik uniós tagországban telepednek le, vállalnak munkát vagy végeznek üzleti tevékenységet. Ha ezeknek a jogoknak a gyakorlása során Ön problémával szembesül, és bejelentést vagy panaszt szeretne tenni, sok esetben a kérdéses szolgáltató, kormányzati szerv, illetve vállalkozás székhelye szerinti országban érdemes megtennie az ügyben az első lépéseket.

Alapesetben könnyebben tud a lakóhelye szerinti országban érvényt szerezni a jogainak, de azokat a lehetőségeket is igénybe veheti, melyeket az Európai Unió biztosít ilyen esetekre. Különösen igaz ez akkor, ha az Ön által tapasztalt probléma valamelyik uniós intézménnyel kapcsolatban merül fel.

Tagállami szinten

Az alapvető jogok biztosának hivatala (ombudsmani hivatal)

Az ombudsman legfőbb feladata, hogy az alapjogokkal kapcsolatos visszásságokat kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. Az alapvető jogok biztosa, illetve a jövő nemzedékek érdekeinek, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesei figyelemmel kísérik a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését. Az alapvető jogok biztosának az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott feladatait az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala elkülönült szervezeti egysége, az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság végzi.

A többi uniós országban működő ombudsmanok elérhetőségei

A többi uniós országban működő esélyegyenlőségi szervek elérhetőségei

 

Magyarországi SOLVIT-központ

A SOLVIT hálózat helyi központja segít peren kívüli megoldást találni azokra a problémákra, melyekkel az uniós polgárok és vállalkozások akkor szembesülnek, ha valamely uniós tagállam hatóságai helytelenül alkalmazzák a belső piaci jogszabályokat.

Panasz benyújtása más uniós tagországok SOLVIT-központjaihoz

 

Európai Fogyasztói Központ – Magyarország

Az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának helyi központja azoknak a fogyasztói panaszoknak a rendezésében segít, amelyek más uniós tagállamban, illetve Norvégiában, Izlandon vagy az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező kereskedőtől vásárolt áru vagy szolgáltatás kapcsán merülnek fel.

A többi uniós országban működő Európai Fogyasztói Központok elérhetőségei

 

A FIN-NET magyarországi tagtestületei

A FIN-NET a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói panaszok bíróságon kívüli rendezésével foglalkozó tagállami testületek hálózata.

A Pénzügyi Vitarendezési Hálózat (FIN-NET) többi uniós országban működő tagtestületei

Európai uniós szinten

Európai ombudsman

Az európai ombudsman hivatala független és pártatlan szerv, mely kivizsgálja a polgároktól, vállalkozásoktól és szervezetektől beérkező panaszokat, és elszámoltatja az uniós intézményeket és ügynökségeket.

 

Petíció benyújtása az Európai Parlamenthez

Az EU-ban élő polgárok – egyénileg vagy csoportosan –, valamint az EU-ban székhellyel rendelkező szervezetek panaszokat, kérelmeket és észrevételeket is benyújthatnak az uniós jog alkalmazásával kapcsolatban az Európai Parlamentnek.

 

Panasz benyújtása az Európai Bizottsághoz

A Bizottsághoz akkor lehet panaszt benyújtani, ha valamely uniós ország hatóságai megsértik az uniós jogszabályokat. Azokat a panaszokat viszont, melyek magánszemélyek, illetve magáncégek tevékenységét érintik, tagállami szinten kell kezelni.

 

Cégtulajdonosok panaszai

A megadott elérhetőségeken és az ismertetett eljárásokat követve a cégtulajdonosok panaszt nyújthatnak be tisztességtelen piaci versennyel, versenytársaik jogsértő állami támogatásával, illetve olyan esetekkel kapcsolatban, amikor problémákkal szembesülnek más uniós országok hatóságainak viszonylatában.

Általános uniós információk

Your Europe portál

A webhely gyakorlati tudnivalókkal szolgál az Unión belüli utazással, tartózkodással, letelepedéssel, tanulással, munkavállalással és üzleti tevékenységgel kapcsolatban, és tájékoztatást ad a vonatkozó uniós szabályokról. Azok, akik a portálon nem találják az általuk keresett információt, segítséget kérhetnek a portál oldalairól elérhető tanácsadó szolgálat munkatársaitól.

 

Europe Direct hálózat 

Az EU és a helyi lakosság közötti kapcsolattartást segítő hálózat munkatársait telefonon, e-mailben és személyesen is lehet keresni Magyarországon és az EU többi tagországában. A hálózat az EU összes hivatalos nyelvén, így magyarul is fogadja a telefonhívásokat.