Ugrás a fő tartalomra
Magyarországi Képviselete
Sajtócikk2022. július 15.Olvasási idő: 6 perc

Kötelezettségszegési eljárások: Magyarországra vonatkozó döntések

Source: EC - Social Media Services

A különböző ágazatokat és szakpolitikai területeket érintő kötelezettségszegési eljárások célja, hogy a tagállamok a polgárok és a vállalkozások érdekében teljes mértékben és megfelelően alkalmazzák az uniós jogszabályokat. Az Európai Bizottság elsősorban párbeszéd útján próbálja meg rendezni a problémákat az érintett tagállamokkal. Amennyiben a helyzetet a párbeszéd során nem sikerül rendezni, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat. A Bizottság a mai napon a következő lépésekről döntött Magyarországra vonatkozóan:
 

Belső piac: a Bizottság felszólítja MAGYARORSZÁGOT, hogy tartsa be a szabad mozgásra vonatkozó szabályokat és tartsa tiszteletben a megkülönböztetésmentesség elvét
A Bizottság ma úgy határozott, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen (INFR(2022)4076) olyan intézkedések bevezetése miatt, amelyek ellentétesek a belső piaci szabályokkal. Magyarország eltérő üzemanyagárakat szab meg a külföldi rendszámmal, illetve a magyar rendszámmal rendelkező járművek esetében. A Bizottság felkéri a magyar hatóságokat, hogy tartsák be az áruk és szolgáltatások – köztük a szállítási szolgáltatások – szabad mozgására, a letelepedés szabadságára, a polgárok és a munkavállalók szabad mozgására, a megkülönböztetésmentesség elvére, valamint az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv szerinti értesítési szabályokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket. Az egységes piac megfelelő működésének biztosítása kiemelt jelentőséggel bír a jelenlegi geopolitikai helyzetben, mivel ez a legfőbb eszköz, melynek segítségével felléphetünk az Ukrajna elleni orosz invázió gazdasági fennakadásokat okozó hatásai ellen. Az egyoldalú nemzeti szintű lépések és a megkülönböztető bánásmód alkalmazása ellentétes az egységes piacon belüli szabad mozgás elvével, és nem jelenthet megoldást.

További információk az összefoglaló sajtóközleményben
 

Mezőgazdaság: a Bizottság felszólítja MAGYARORSZÁGOT, hogy szüntesse meg a gabonafélékre vonatkozó kiviteli korlátozásokat
A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen (INFR(2022)2066) a magyar hatóságok által a gabonaexportra vonatkozóan bevezetett előzetes bejelentési rendszer miatt. Az előzetes bejelentési rendszer lehetővé teszi, hogy a hatóságok a kivitel előtt elővásárlási vagy vételi jogot érvényesítsenek a kivitelre szánt gabonára. A Bizottság álláspontja szerint az intézkedés összeegyeztethetetlen a közös piacszervezésre vonatkozó uniós szabályokkal és a kivitelre vonatkozó közös szabályokkal. A Bizottság szerint a magyar intézkedés nem indokolható azzal, hogy ez a lépés az uniós szinten elérendő különleges gazdasági célok nemzeti szinten történő megvalósítását szolgálja, egyébként pedig jelenleg nincs szükség intézkedésekre az EU-n belüli gabonaellátás biztonságának szavatolásához.

További információk az összefoglaló sajtóközleményben
 

A Bizottság a Bíróság elé idézi MAGYARORSZÁGOT az LMBTIQ-személyek jogainak megsértése miatt
A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot (INFR(2021)2130) egy, a szexuális irányultság és a nemi identitás alapján hátrányos megkülönböztetést alkalmazó magyar jogszabály miatt. A Bizottság álláspontja szerint a törvény sérti a belső piaci szabályokat, az egyének (különösen az LMBTIQ-személyek) alapvető jogait, valamint – ezen alapvető jogok tekintetében – az uniós alapértékeket. A kereset benyújtása azt jelenti, hogy a következő szakaszába lép a Bizottság által Magyarországgal szemben 2021. július 15-én, felszólító levél útján indított kötelezettségszegési eljárás. Mivel a magyar hatóságok nem adtak kielégítendő választ a Bizottság esélyegyenlőséggel és az alapvető jogok védelmével kapcsolatos aggályaira, és nem vállaltak semmilyen kötelezettséget az összeférhetetlenség orvoslására, a Bizottság 2021. december 2-án indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak.

A teljes sajtóközlemény
 

Médiaszabadság: a Bizottság keresetet indít MAGYARORSZÁGGAL szemben a Bíróságon az elektronikus hírközlésre vonatkozó uniós szabályok be nem tartása miatt
A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy az Európai Unió Bíróságán keresetet indít Magyarországgal szemben (INFR 2021/2065), mivel az ország nem oszlatta el a Bizottság azzal kapcsolatos aggályait, hogy a magyar Médiatanács erősen megkérdőjelezhető indokokra hivatkozva elutasította a Klubrádió rádióspektrum-használatra vonatkozó kérelmét. A Bizottság álláspontja szerint Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy a Klubrádió rádióspektrum-használati jogainak megújítása kapcsán aránytalan és átláthatatlan feltételeket támasztott. Ezen túlmenően a Bizottság megítélése szerint Magyarország aránytalan és diszkriminatív módon alkalmazta az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex ((EU) 2018/1972 irányelv) vonatkozó szabályait, és nem hozta meg kellő időben a szükséges határozatokat. A Magyarországnak 2021. december 2-án megküldött indokolással ellátott vélemény nyomán a tagállami hatóságokkal folytatott információcsere nem oszlatta el a Bizottság által felvetett aggályokat. Ezért a Bizottság a Bíróság elé idézi Magyarországot.

A teljes sajtóközlemény
 

További lépések Magyarországgal szemben:

  • Vízgazdálkodás: a Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy alkalmazza az ivóvízre vonatkozó uniós szabályokat
  • A visszaélést bejelentő személyek védelme: az Európai Bizottság a következő szakaszba lépteti a Magyarországgal és 14 másik tagállammal szemben indított kötelezettségszegési eljárást
  • Belvízi hajózás: a Bizottság felszólítja Magyarországot, valamint Ausztriát, Horvátországot és Németországot, hogy a Duna Bizottságban folytatott tevékenységüket az uniós álláspontra alapozzák
  • Védelmieszköz-piac: a Bizottság nyomatékosan felszólítja Magyarországot, hogy ültesse át nemzeti jogába a védelmi vonatkozású termékek EU-n belüli transzferére vonatkozó szabályokat

Részletes információk az összefoglaló sajtóközleményben


További információk

Leírás

Közzététel dátuma
2022. július 15.