Skip to main content
Magyarországi Képviselete logo
Magyarországi Képviselete

A Bizottság fellép az online dezinformáció és félretájékoztatás ellen, az európai értékek és demokratikus rendszerek védelmében

dezinfo

A dezinformáció olyan igazolhatóan hamis vagy félrevezető információ, amelyet gazdasági haszonszerzés vagy a nyilvánosság szándékos megtévesztése céljából hoznak létre és terjesztenek. A félretájékoztatás olyan igazolhatóan hamis információ, amelyet félrevezetés szándéka nélkül terjesztenek, és gyakran megosztanak, mert a felhasználó úgy véli, hogy igaz.

Mind a dezinformáció, mind a félretájékoztatás terjesztése számtalan súlyos következményt vonhat maga után: a demokratikus rendszereink veszélyeztetését, a viták szélsőséges polarizálását, az uniós polgárok egészségének, biztonságának és környezetének kockáztatását.

A nagyszabású dezinformációs kampányok komoly kihívást jelentenek Európa számára. Megfékezésük csak a tagállamok, az uniós intézmények, a közösségi hálózatok, a média és az uniós polgárok összehangolt válaszával lehetséges. A Bizottság számos kezdeményezést dolgozott ki a dezinformáció elleni küzdelem jegyében:

• a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex az ipar számára határoz meg egy sor, világszerte alkalmazható, önszabályozó normát és mechanizmust;

• a Digitális Média Európai Megfigyelőközpontja a tényellenőrzők, a tudósok és más érdekelt felek európai központjaként működik, a politikai döntéshozók támogatása érdekében;

• a dezinformáció elleni cselekvési terv célja, hogy megerősítse az EU képességét és az együttműködést a dezinformáció elleni küzdelemben;

az európai demokráciáról szóló cselekvési terv iránymutatásokat fog kidolgozni az online platformok a félretájékoztatás elleni küzdelemhez kapcsolódó kötelezettségeire és elszámoltathatóságára vonatkozóan;

• az "Online dezinformáció elleni küzdelem: európai megközelítés" című közlemény olyan eszközök gyűjteménye, amelyek a dezinformáció terjedésének kezelésére és az uniós értékek védelmének biztosítására irányulnak;

• a Covid-19 monitoring és jelentéstételi programját a gyakorlati kódex aláírói végzik, átláthatóvá és számon kérhetővé téve ezzel a félretájékoztatás elleni küzdelemben végzett munkájukat és vállalásaik teljesítését.

További információk (angolul) : az online dezinformáció elleni küzdelem